Οι επιλογές σεμιναρίων ποικίλλουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και το προφίλ και το ιστορικό των συμμετεχόντων.

  • Η ΑΚΤΙΝΑ διοργανώνει συχνά δημόσια, προγραμματισμένα σεμινάρια που απευθύνονται σε άτομα από διάφορους οργανισμούς
  • Μπορούν επίσης να παραδοθούν εσωτερικά (ιδιωτικά;) σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο οργανισμό και προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του
  • Προσφέρεται ιδιωτική κατάρτιση ή προσωπική καθοδήγηση
  • Ο χώρος διεξαγωγής μπορεί να είναι εικονικός, επιτόπιος (στις εγκαταστάσεις του πελάτη) ή να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της ΑΚΤΙΝΑΣ σε Λευκωσία και Λεμεσό
  • Τα σεμινάρια μπορεί να επιδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή να χρηματοδοτούνται από μεγάλους παρόχους.