Καταρτιση δημοσιων υπαλληλων

«Η AKTINA ανέλαβε την εκπαίδευση των λειτουργών της Δημοσίας Υπηρεσίας στα προγράμματα Microsoft Excel, Word, PowerPoint και Outlook, σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο. Το έργο προωθείται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα εργαστήρια είναι διήμερα και διεξάγονται στα 3 εκπαιδευτικά κέντρα της ΑΚΤΙΝΑς σε Λευκωσία και Λεμεσό. Το έργο άρχισε το Μάρτιο του 2022 και ολοκληρώνεται στον Οκτώβριο του 2023