πληροφορίες για σεμινάρια/πιστοποιήσεις, παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο

  * Όνομα:

  * Επίθετο:

  Πόλη / Επαρχία Κατοικίας / Εργασίας:

  Οργανισμός (εάν η συμμετοχή σας θα είναι μέσω του εργοδότη σας, παρακαλώ δηλώστε το όνομα του οργανισμού):

  *Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

  * Τηλέφωνο:

  Μάθημα που με ενδιαφέρει:

  Πιστοποίηση που με ενδιαφέρει:

  * Επιλεξτε κέντρο κατάρτισης:

  Μήνυμα


  * υποχρεωτικό πεδίο